Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái (Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

  • Sử dụng để hướng dẫn trẻ thực hành các hoạt động trong cuốn “Bé chơi và làm quen với chữ cái”

45.000 

Cô sử dụng để hướng dẫn trẻ thực hành các hoạt động trong cuốn “Bé chơi và làm quen với chữ cái” (Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 – 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số)

Mã sản phẩm TA161
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Giáo viên – Trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
Kích thước 29,7 x 42cm
Tác giả Nguyễn Minh Thảo
Số trang 31