Chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen với Tiếng Anh (Chương trình tự chọn)

  • Nội dung chương trình gồm những vấn đề cơ bản nhằm định hướng cho việc phát triển tài liệu, học liệu và tổ chức các hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.
  • Dùng cho Cán bộ quản lý & Giáo viên mầm non

20.000 

Nội dung Chương trình gồm những vấn đề cơ bản nhằm định hướng cho việc phát triển tài liệu, học liệu và tổ chức các hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Số trang: 28 trang

– Kích thước: 29,5 x 20 cm

– Đối tượng: Cán bộ quản lý & Giáo viên mầm non