Hướng dẫn bé làm quen với toán qua các trò chơi theo chương trình Giáo dục mầm non

  • Hướng dẫn bé làm quen với toán qua các trò chơi theo chương trình GDMN

9.300 

  • Hướng dẫn bé làm quen với toán qua các trò chơi theo chương trình GDMN
Mã sản phẩm 0G018
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Giáo viên
Kích thước 17 x 24 cm
Tác giả Nguyễn Thanh Giang
Số trang  36