Ngày đầu tiên đi học

  • Được triển khai theo Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số
  • Minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng, lời kể ngắn gọn
  • Giúp tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

10.000 

Được triển khai theo Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, Ngày đầu tiên đi học là truyện tranh kể về ngày đầu tiên đến trường mầm non rất vui của Mèo con. Truyện được minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng, lời kể ngắn gọn giúp trẻ mẫu giáo phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

Mã sản phẩm
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng 3 – 6 tuổi
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Nguyễn Minh Thảo
Số trang 16