Nguồn gốc các dân tộc

  • Được triển khai theo Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số,
  • Truyện được minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng, lời kể ngắn gọn
  • Giúp tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

10.000 

Được triển khai theo Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, Nguồn gốc các dân tộc là truyện tranh được chuyển thể từ truyện cổ cùng tên của dân tộc Gia-rai kể về nguồn gốc chung của các dân tộc Tây Nguyên nhưng do quá trình di cư sinh sống dần dần hình thành nên nhiều dân tộc có ngôn ngữ khác nhau. Truyện được minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng, lời kể ngắn gọn giúp trẻ mẫu giáo phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

Mã sản phẩm
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng 3 – 6 tuổi
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Nguyễn Minh Thảo
Số trang 16