Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ trẻ

  • Giúp theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ của trẻ trong toàn trường.

13.000 

Cuốn sổ được biên soạn theo Thông tư 13/2016/TTLT– BYT-BGDĐT giúp theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ của trẻ trong toàn trường:
• Hướng dẫn theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ.
• Các danh sách tổng hợp tình trạng SK trẻ
• Mẫu đánh giá công tác y tế trường học.

Mã sản phẩm 0G262
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Giáo viên
Kích thước 19 x 26,5cm
Tác giả Nguyễn Minh Huyền
Số trang 24