Tài liệu hỏi – đáp thực hiện chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (Dành cho CBQL trường MN)

  • Giới thiệu nội dung Chuẩn hiệu trưởng và cách tập hợp minh chứng.
  • Hỏi – đáp các vấn đề về Chuẩn hiệu trưởng.

73.000 

Tài liệu hỏi – đáp thực hiện chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (Dành cho CBQL trường MN) bao gồm các nội dung:

– Giới thiệu nội dung Chuẩn hiệu trưởng và cách tập hợp minh chứng.

– Hỏi – đáp các vấn đề về Chuẩn hiệu trưởng.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Cục Nhà giáo Bộ Giáo dục & Đào tạo

– Số trang: 96 trang

– Kích thước: 19 x 26,5 cm

– Đối tượng: Cán bộ quản lý