Bé làm quen với toán – Quyển 3 – Thêm – bớt, tách – gộp

  • Cuốn sách cho trẻ thực hành các nội dung : thêm – bớt, tách – gộp; làm quen với các dấu “+”, “–”, “=”
  • Bước đầu tiếp cận với phép cộng, phép trừ trong toán học
  • Giúp chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp một

8.000 

Cuốn sách gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng cho trẻ thực hành các nội dung : thêm – bớt, tách – gộp; làm quen với các dấu “+”, “–”, “=”, bước đầu tiếp cận với phép cộng, phép trừ trong toán học, giúp chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp một.

Mã sản phẩm  0H257
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo (5 – 6 tuổi)
Kích thước 17 x 24cm
Tác giả Nguyễn Thị Bản
Số trang 24