Bé làm quen với toán – Quyển 4 – So sánh

  • Cuốn sách cho trẻ thực hành các hoạt động so sánh: về kích thước, số lượng, khối lượng, vị trí,…
  • Cuốn sách được thiết kế, minh hoạ sinh động, hiện đại
  • Giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức, làm quen với toán
  • Chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp một

8.000 

Cuốn sách có nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn được thiết kế, minh hoạ sinh động, hiện đại, lôi cuốn trẻ thực hành các hoạt động so sánh như: So sánh về kích thước (to – nhỏ, cao – thấp, dài – ngắn, rộng – hẹp); so sánh về số lượng, khối lượng (nhiều – ít, đầy – vơi, nặng – nhẹ); so sánh về vị trí (trong – ngoài, trên – dưới, trước – sau)… giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức, làm quen với toán, chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp một.

Mã sản phẩm  0H258
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo (5 – 6 tuổi)
Kích thước 17 x 24cm
Tác giả Đỗ Thị Hòa
Số trang 24