Dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi mầm non

  • Bổ sung những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về dinh dưỡng cho lứa tuổi mần non
  • Đối tượng: Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

50.000 

Dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi mầm non

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Lê Danh Tuyên, Bùi Thị Nhung, (chủ biên), Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Đỗ Vân Anh, Lâm Quốc Hùng

– Số trang: 96 trang

– Kích thước: 17 x 24 cm

– Đối tượng: Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non