Học bằng chơi – Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với toán

Cô sử dụng để hướng dẫn trẻ thực hành các hoạt động trong cuốn “Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với toán”

51.000 

Cô sử dụng để hướng dẫn trẻ thực hành các hoạt động trong cuốn “Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với toán”

Mã sản phẩm TA173
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng GV & trẻ 4 – 5 tuổi
Kích thước 29,7 x 42cm
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Thu
Số trang 27