Tài liệu hướng dẫn cộng tác viên, cộng đồng, cha mẹ tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số

  • Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
  • Cung cấp cho cha mẹ trẻ và cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ những kiến thức cơ bản để cùng GV, hỗ trợ GV tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS

54.000 

Cuốn sách cung cấp cho cha mẹ trẻ và cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ những kiến thức cơ bản để cùng GV, hỗ trợ GV tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS : nội dung chủ yếu cung cấp kiến thức về đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ DTTS, những khó khăn của trẻ khi học tiếng Việt, cha mẹ và cộng tác viên cần hỗ trợ những gì về tâm lý, thời gian, ngôn ngữ, cơ sở vật chất để trẻ tự tin khi đến trường lớp, được nói tiếng Việt mọi lúc, mọi nơi ; được nghe đọc truyện và làm quen với chữ viết tiếng Việt trong môi trường gia đình và cộng đồng để cùng nhà trường chuẩn bị tiếng Việt tốt nhất cho trẻ khi vào học ở nhà trường phổ thông.

Mã sản phẩm 0G267
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Giáo viên
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số trang 120