Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)

Bộ sách Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống gồm 03 cuốn được biên soạn dành cho trẻ mẫu giáo, giúp trẻ rèn luyện, trau dồi một số kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với độ tuổi thông qua thực hành, trải nghiệm các hoạt động trong mỗi cuốn sách. Qua đó, trẻ sẽ luôn cảm thấy tự tin, tham gia vào các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày một cách tích cực, chủ động và hiệu quả

15.000 

Bộ sách Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống gồm 03 cuốn được biên soạn dành cho trẻ mẫu giáo, giúp trẻ rèn luyện, trau dồi một số kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với độ tuổi thông qua thực hành, trải nghiệm các hoạt động trong mỗi cuốn sách. Qua đó, trẻ sẽ luôn cảm thấy tự tin, tham gia vào các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày một cách tích cực, chủ động và hiệu quả.
Cuốn Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi): Cuốn sách Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống (dành cho trẻ 3 – 4 tuổi) gồm 04 nội dung chính về các nhóm kĩ năng: tự chăm sóc bản thân; tình cảm, xã hội; tư duy; điều chỉnh cảm xúc. Ở mỗi nhóm kĩ năng, trẻ sẽ được thực hành các hoạt động, như:
– Nhóm kĩ năng tự chăm sóc bản thân: thực hiện vệ sinh cá nhân, phòng tránh bị bắt cóc,…
– Nhóm kĩ năng tình cảm, xã hội: chào hỏi khi gặp gỡ mọi người, lắng nghe khi người khác nói,…
– Nhóm kĩ năng tư duy: nhận diện, phân tích tình huống; ra quyết định;…
– Nhóm kĩ năng điều chỉnh cảm xúc: vượt qua sự lo lắng sợ hãi, biết giải toả căng thẳng cho bản thân,…
Các cuốn sách thuộc bộ sách Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống:
1. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)
2. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống(Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi)
3. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống(Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

HÃY MUA TRỌN BỘ ĐỂ GIÚP TRẺ TỰ TIN HƠN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY.

 

• Đối tượng:
– Đối tượng chính: Trẻ từ 3- 6 tuổi.
– Các đối tượng khác: Cha mẹ & Thầy cô.
• Thể loại sách:Kiến thức – kĩ năng sống
• Số trang: 32
• Giá bìa:15.000 VNĐ
• Khổ sách:19x 26,5 cm.